Muzikine kauke finalas online dating date hook up dating site

Šalių nuomone, masinio naikinimo ginklų (MNG) ir jų gabenimo priemonių platinimas valstybiniams ir nevalstybiniams subjektams yra viena rimčiausių grėsmių tarptautiniam stabilumui ir saugumui.

Todėl Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti prie kovos su masinio naikinimo ginklų ir jų gabenimo priemonių platinimu, rūpindamosi tuo, kad būtų visiškai laikomasi įsipareigojimų, kuriuos jos prisiėmė pasirašydamos tarptautines sutartis ir susitarimus dėl nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo, taip pat kitų jų tarptautinių šios srities įsipareigojimų, ir kad šie įsipareigojimai būtų įgyvendinami nacionaliniu lygiu.

Jos metu tinkamai atsižvelgiama į Europos partnerystės nustatytus prioritetus, susijusius su šiuo Susitarimu ir bus suderinti mechanizmai, sukurti stabilizacijos ir Asociacijos proceso metu, visų pirma stabilizacijos ir asociacijos proceso pažangos ataskaita.

Remiantis šia peržiūra, SAT parengs rekomendacijas ir gali priimti sprendimus.

Sudaroma Bendrijos bei jos valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos asociacija.2.Šalys susitaria, kad ši nuostata yra esminis šio Susitarimo elementas ir bus politinio dialogo, kuris lydės ir stiprins šiuos elementus, dalis.Be to, Šalys susitaria bendradarbiauti kovojant su masinio naikinimo ginklų ir jų gabenimo priemonių platinimu ir prisidėti prie šios kovos:a) imdamosi veiksmų, kad būtų atitinkamai pasirašytos, ratifikuotos (arba prisijungta prie jų) ir visiškai įgyvendintos visos kitos susijusios tarptautinės priemonės;b) sukurdamos veiksmingą nacionalinės eksporto kontrolės sistemą, kurią sudaro su masinio naikinimo ginklais susijusių prekių eksporto ir tranzito kontrolė, įskaitant galutinę dvigubos paskirties technologijų kontrolę, tikrinant, ar jos neskirtos masinio naikinimo ginklams, ir kurioje numatytos veiksmingos sankcijos už eksporto kontrolės pažeidimus;c) Politinis dialogas šiuo klausimu gali vykti regioniniu lygiu.11 straipsnis1.Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo ir PPO nuostatų.Tai darydamos jos atsižvelgia į toliau nustatytus specifinius reikalavimus.2.

Search for muzikine kauke finalas online dating:

muzikine kauke finalas online dating-33muzikine kauke finalas online dating-77muzikine kauke finalas online dating-81

Pirmiau paminėta peržiūra nebus taikoma laisvam prekių judėjimui, kurio atžvilgiu IV antraštinėje dalyje yra nustatytas atskiras tvarkaraštis.9 straipsnisŠis Susitarimas visiškai atitinka ir įgyvendinamas laikantis atitinkamų PPO nuostatų, visų pirma 1994 m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “muzikine kauke finalas online dating”